Grondwerken

Van alle buitenwerken die u aangaat, vormen de grondwerken een belangrijk onderdeel. Zij zijn essentieel voor de verdere correcte afhandelingen en vormen de basis van elk geslaagd bouwproject.

  • Bestratingen Smeyers kan alle grondwerken en graafwerken uitvoeren die nodig zijn bij het aanleggen van wegen of voor het plaatsen van rioleringen.
  • Aanleggen van zwembaden, uitgraven van vijvers, verwijderen van planten en bomen (bamboe, struiken, boomstronken), nivelleren van de grond voor aanleg tuinen, enz.
  • Voorbereidende graafwerken bij wegeniswerken
  • Natuursteen
  • Blauwe hardsteen
  • Voor rioleringswerken aan woningen of bij aanleg van wegen graven wij de juiste sleuven om de buizen te kunnen leggen. Wij beschikken over het perfecte materiaal om smalle tot brede sleuven te graven.
  • Grondwerken bestaan uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder. Kortom, alles wat nodig is om een goede ondergrond te verzorgen voor ieder bouwproject.


Onze grondwerken worden met veel zorg en bekwaamheid uitgevoerd met onze kwalitatieve machines.